AİHM - İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ İZLEME RAPORLARI

ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI - ALEVİ PHİLOSOPHY CENTER

AİHM - İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ İZLEME RAPORLARI

Alevi Düşünce Ocağı "İnanç Özgürlükleri İzleme Raporları"nın ilkini Ocak, ikincisini Temmuz 2020, 3. sayısını Temmuz 2021'de yayınlamıştır.

Raporları (pdf) aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz..

Rapor I

Rapor II

Rapor III

ECHR JUDGMENTS IMPLEMENTATION MONITORING REPORTS  I - II - III

Please find the link (pdf) for the reports in english below.

Report I 

Report II

Report III

img
“Bu internet sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Alevi Düşünce Ocağı’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”