AİHM KARARLARI UYGULAMA KİTAPÇIĞI

ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI - ALEVİ PHİLOSOPHY CENTER

AİHM KARARLARI UYGULAMA KİTAPÇIĞI


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarının Uygulanması El Kitabı, Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı kapsamında Uluslararası Hukukçular Birliği ve Kapasite Geliştirme Derneği tarafından yürütülmekte olan “Adalete Erişim” projesi kapsamında Türkçeye çevrilmiş ve yayınlanmıştır. El Kitabının içindekiler Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

El Kitabının pdf haline buradan erişebilirsiniz.

http://adipanadolu.org/avrupauygulamaagi/aihmkararlarininuygulanmasi/el-kitabi.pdf
img
“Bu internet sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Alevi Düşünce Ocağı’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”