Basın Açıklamaları

ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI - ALEVİ PHİLOSOPHY CENTER

Basın Açıklamaları

ADO işlevler ve yaklaşımlar
ADO, Alevi Düşünce Ocağı kitlesel Alevi hareketinin bir çok nedenle gerçekleştiremediği araştırma, bilgi üretme ve paylaşma, kamuoyu ve sivil toplum ile Aleviler arasında bağ kurma gibi işlevleri bir ölçüde üstlenme, kolaylaştırma ve bu tür çalışmaları özendirme amacını gütmektedir.
Tasavvuf kavramlarının pek de anlaşılamadan kullanıldığı, uzak ve yakın tarihimiz ile ilgili bilgilerin çok sınırlı ve eksik olduğu, bilgilerin kayıt altına alınmadığı ya da nadiren alındığı bir ortamdayız.
Bilim insanlarının Alevilik çalışmalarının bir çeşit deneysel gözlem olmanın ötesine pek geçemediği ve araştırmacıların ellerindeki pek az ve çoğu zaman çok eksik bilgiden sonuçlar üretmeye çalıştığı ya da yanlış ve gerçek olmayan sonuçlar ürettiği bir ortamda felsefesi, gelenekleri, dünya görüşleri ile Alevi düşüncesinin gözlemciler tarafından olduğu kadar, Aleviler tarafından da besleneceği, tartışılacağı bir zemin oluşturma gayreti içindeyiz.
ADO Alevi hareketi içinde farklı bir yön veya yaklaşım arayışı değil, harekette bugün eksik olduğunu gördüğümüz bilgi ve veri değerlendirme, algılama, paylaşma, yorumlama gibi işlevlere kapı açmaya çalışacak bir yönelim oluşturma gayreti içinde olacaktır.
ADO’nun kitlesel Alevi hareketi ile ilişkisi bugünkü Alevi hareketi unsurları aracılığı ile, Alevi dünyası dışındaki STK’lar ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkisi ise kendi imkanları ve bu amaçları paylaşan diğer Alevi kurumlarının katkı ve destekleri ile sağlanacaktır.
Kuruluş bildirgemiz ve bazı etkinliklerimiz ile ilgili bilgileri Facebook Alevi Düşünce Ocağı sayfasından ve www.aleviocagi.org ve/veya www.alevicenter.org sayfalarından izleyebilirsiniz.
http://aleviocagi.org/alevi-sorunlari-cozum-arayislari/
Alevi sorunları çözüm arayışları
Ocak 26, 2016
Değerli dostlar,
Dün (25 Ocak 2016) Ankara’da hükumetin Alevi sorunları ve olası çözüm alternatiflerini geliştirmek üzere görevlendirmiş olduğu bir bürokrat ekip ile toplandık. Bizden yana ağırlık kazanan görüş bazı kararların verilip uygulamaya geçilmesinin çelişik yorumlara kapı açabileceği, bu nedenle Alevi inanç önderleri (dedeler – babalar) ve Cemevi yöneticilerinin katılacağı, geniş temsil kabiliyeti olan bir kurultayın yapacağı bir kaç günlük bir çalışmada seçilecek 40-50 kişilik bir İnanç Önderleri ve Kurum Yöneticileri meclisinin ya da üst kurulunun geliştirilecek çözümler ve yapılacak uygulamalara yön vermesi ve atılacak adımları Alevi toplumu ile her aşamada paylaşacağı bir sürecin başlatılması oldu.
Görüştüğümüz ekibin çalışmalarının bu aşamada İSTİKŞAFİ çalışmalar diye tanımlanabileceği kanaatindeyim. Çalışmaların nasıl sonuçlar üreteceğini ve hükümetin (siyasi otoritenin) sonuçlara nasıl yaklaşacağını ise hep birlikte göreceğimizi umuyorum.
Bilgilerinize sunarım.
DOGAN BERMEK

 
img
“Bu internet sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Alevi Düşünce Ocağı’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”