Fenerbahçe’nin en ünlü Bektaşî tekkesini güzellik salonu yaptılar!

ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI - ALEVİ PHİLOSOPHY CENTER

Fenerbahçe’nin en ünlü Bektaşî tekkesini güzellik salonu yaptılar!

Fenerbahçe spor kulübünü “manevî himayesi altında” koruduğuna inanılan Bektaşî Babası, Yusuf Fâhir Ataer’in tekkesi olarak bilinen Mecidiye Tekkesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bir güzellik salonuna kiralandı.

Mecidiye Tekkesi'nin bahçesi ile stadın komşu olmasından dolayı, Fenerbahçe spor kulübünün maçlarda Yusuf Fahir Baba’nın “manevî himayesi altında” olduğuna inanılır.

Hatta, o kadar ki, Fenerbahçe’nin kendi stadında Galatasaray’a yenilmesi dahi, “Fenerlilerin” Yusuf Fâhir Baba’ya saygısızlıklarına bağlanmıştı.

HaberTürk yazarı Murat Bardakçı dahi bu konuda şunları yazmıştı:
“Fenerbahçeliler bu ciddî uyarımı maalesef dikkate almadılar; Yusuf Fahir Baba’ya bazıları gereken hürmeti göstermedi, onu günlük hayatta ve sosyal medyada eğlence mevzuu hâline getirdi. Gayet celâlli bir zât olan Baba Efendi de anlaşıldığı kadarı ile bu densizliklere senelerce sabretti, neticede Fener’i uyarmak istedi ve himayesi altında tuttuğu klübüne bir ders vermek maksadıyla geçen senenin Şubat’ında Fener’in Galatasaray’ın karşısında üstelik de kendi sâhasında 3-1’lik mağlûbiyete uğrayarak darmadağın olmasına göz yumdu! Ama, Fenerbahçe’nin fanatikleri Yusuf Fahir Baba’nın bu şiddetli uyarısından ders almamış olacaklar ki, onun manevî hatırasını rencide edecek yorumlara devam ettiler ve bu yüzden önceki gün yine Şükrü Saracoğlu’nda Galatasaray’dan bir başka darbe daha yediler!”

MECİDİYE TEKKESİ’NİN TARİHİ
Kadıköy, Kuşdili’nde, Hasırcıbaşı Hacı Halil’in eşi Ayşe Sıdıka Hanım 550 Osmanlı Lirası harcayarak bir tekke binası inşa ettirir. Adını da Mecidiye Tekkesi koyar. Postnişin olarak ise, Hoca Tahsin Efendi’yi posta oturtur.

Hoca Tahsin Efendi’nin ölümü üzerine, Bandırmalızâde Ahmet Münip Efendi şeyhlik makamına geçer.

Bandırmalızâde Ahmet Munip Efendi, 10 Nisan 1919’da Şeyühislam fermanı ile idam edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in cenaze töreni ve Hakk’a uğurlanması Sünni imamlar tarafından reddedilince, cenazeye sahip çıkmıştır.

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in cenazesi Mecidiye Tekkesi’nde “sırlanarak” Kuşdili mezarlığında defin işlemleri tamamlanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ‘Milli Şehit’ ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’e İstanbul’un vatansever gençleri ve Bektaşîler sahip çıkmıştı. Bandırmalızâde Ahmet Münip Efendi’nin ardından oğlu Yusuf Fâhir Baba tekkenin postnişini oldu.

Seyyid Yusuf Nizameddin Fâhir Baba (Ataer), Hazret-i Seyyid Safiyüddîn Erdebilî vasıtası ile otuz sekizinci batından Kâzımî seyyidlerinden olduğu bilinir. Yusuf Fâhir Baba, küçük yaşlardan itibaren çok iyi eğitim almış, İstanbul Bektaşîlerinin kutbu olarak bilinen Mehmet Alî Hilmi Dedebaba’nın yanında yetişmiş ve Arapça, Farsça ve Fransızca’ya ileri derecede hâkim bir kişiydi. Tasavvufla ilgili şiirler ve yazılar yazmış, öğrenciler yetiştirmiştir. Bektaşîliğe bağlıdır. Yusuf Fâhir Baba Mecidiye Tekkesi’nin son postnişinidir.TEKKE FENERBAHÇE’Yİ GOL YEMEKTEN NASIL KORUDU?
Denir ki, top Fenerbahçe kalesine direğin altından girerken fizik kanunlarına aykırı biçimde yön değiştirerek direğin üzerinden avuta çıkar. Sanki gizli bir el dokunur topa.. Sebep olarak ise, Mecidiye Tekkesi’nin son postnişini Yusuf Fâhir Baba gösterilir.

Kendisi de, Fenerbahçe’nin ilk takımı olarak kabul edilen Black Stockings (Siyah Çoraplılar) takımında futbol oynayan Bektaşî Babası Yusuf Fâhir Ataer’in ruhunun stad üzerinde dolaştığı ve çok sevdiği Fenerbahçe spor kulübüne yardımcı olduğu söylenir.

TEKKEYİ GÜZELLİK SALONU YAPTILAR!
Vakıflar Genel Müdürlüğü, hem Kadıköy ve hem de Fenerbahçe spor kulübü için son derece anlamlı ve kıymet biçilemez bir sembolik değere sahip olan Mecidiye Tekkesi’ni güzellik salonuna kiraya vermiş!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, koruması altında olan yapıların aslına uygun olarak değerlendirilmesi konusunda titiz olduklarını beyan etmesine rağmen, söz konusu Alevî-Bektaşî banileri olunca, kuralların hiçe sayıldığı iddiaları karşısında yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

Üstelik, spor kulübünün tarihinde eşsiz bir manevî anlamı olan Mecidiye Tekkesi’nin güzellik salonuna dönüştürülmesi Fenerbahçe camiası için de son derece rencide edici olarak yorumlanıyor. Görüşlerine baş vurduğumuz, İstanbul’da mukim günümüz Bektaşi Baba’larından Mahmut Erik Aydın da konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Dini yapı olarak tescilli bir tarihi bir dergâhın güzellik salonu olarak işletilmesi abestir, kabul edilemez. Akte vefa gösterilmeli ve bu bina aslına uygun olarak yeniden ibadete açılmalıdır.”  

Kaynak: www.tum-haberler.com - Ali Rıza ÖZKAN 
img
“Bu internet sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Alevi Düşünce Ocağı’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”