Geçmişi, yaşamı, inancı ile 'ALEVİLİK' raflarda!

ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI - ALEVİ PHİLOSOPHY CENTER

Geçmişi, yaşamı, inancı ile 'ALEVİLİK' raflarda!

Deyişler, anılar, görüşmeler, araştırmalar, gezi notları, eski defterler, yaşam öyküleri ve ibadetleri anlatan kitaplar var. Ancak Aleviliği bir bütün olarak anlatan bir kitaba ben rastlamadım diyerek ‘ALEVİLİK’ i kaleme almaya karar verdi. Kitap aslında Anadolu ve yakın coğrafyada yaşanan Aleviliği tanımak isteyenler içinde tam bir baş ucu kitabı olarak değerlendirilebilir. Türklerin ve inançlarının tarihi, İslam tarihi, İnancın temelleri, İbadetler ve Aleviliğin bugün karşı karşıya olduğu sorunlar detaylarıyla yer alıyor ‘ALEVİLİK’te.

Kitabın yazarı Kemal Akgün ile ‘ALEVİLİK’i konuştuk. İşte o röportaj:

Öncelikle okuyucularımızın da sizi tanıması bakımından kendinizden bahseder misiniz? Kemal Akgün kimdir?

1960 Adana doğumluyum. İlk, orta, lise eğitimini Mersin'de tamamladım. Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra tasarım, bilgisayar ve iletişim konularında uzman ve yönetici olarak çalıştım. DPT, TUSSIDE, TSE, ITO gibi kuruluşlarda bulundum. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde hocalık yaptım. TRT, RAI, NTV, Cem TV, Barış TV, Can TV gibi kanallarda yapımcı ve konuk oldum. Dergiler çıkardım. Alevi kurumlarında hizmet verdim.

Ailem Anadolu Aleviliğinin önemli bileşenlerinden Tahtacıların Aydınlı kolundan geliyor. Pratiklere ve düşünsel yolculuklara içeriden tanığım.

- Sizi Alevilik kitabını yazmaya iten neden neydi?

Alevilikle ilgili olarak deyişler, anılar, görüşmeler, gezi notları, eski defterler, yaşam öyküleri, ibadetleri anlatan kitaplar var. Ancak Aleviliği bir bütün olarak anlatan bir kitapla ben karşılaşmadım. Büyük şehirlere ve diğer ülkelere giden insanlarımız geleneksel öğrenme yöntemlerinden uzaklaştıkça Alevilikten de uzaklaşıyor diye düşündüm. Resmî kurumlar ve medya Aleviliği anlatmıyor, öğretmiyor. Aleviliği öğrenmek isteyen Aleviler ve Aleviliği tanımak isteyen dostlarımız için kaynak sıkıntısı var. Beni bu kitabı yazmaya iten en temel düşünce "Nedir Bu Alevilik" veya "Kimdir Bu Aleviler" diye merak eden Aleviler ve dostlarımızın ulaşabileceği bir kaynak yaratma isteği oldu. Kitap kendi öğrenme yolculuğumun bir aşamasında ortaya çıktı. Bu yolculuk doğal olarak sürecek.

-Biraz da kitabın içeriğine değinelim.  Kitabın içeriğinde neler var? Okuyucu kitapta aradığı hangi konuları bulabilecek?

Kitap asıl olarak Anadolu ve yakın coğrafyada yaşanan Aleviliği anlatıyor.
Bu coğrafyada yaşayan Aleviliği anlatırken temel oluşturmak üzere Türklerin ve inançlarının tarihiyle, İslam tarihini özetledim. İnancın temellerini ve ibadetleri anlattım. Alevilerin karşı karşıya olduğu toplumsal ve hukuki sorunlardan bahsettim. Ancak diğer inançlarla karşılaştırmalardan, spekülatif değerlendirmelerden kaçındım.

- Kitapta Aleviliğin geçmişine de değindiğinizi görüyoruz. Bu bağlamda değerlendirirsek geçmişle günümüz arasında inançsal anlamda ne gibi farklılıklar gözlemlediniz, birkaç örnekle anlatır mısınız?

Aleviler küçük yerleşim yerlerinde veya göçebe topluluklar olarak yaşıyordu. Topluluk üyeleri birbirini tanıyordu. Doğum, nişan, düğün, uğurlama, kurban, cem törenleri birbirini tanıyan insanlar arasında yapılıyordu. Büyük şehirlere gelindiğinde küçük yerleşimlere göre düzenlenmiş uygulamalar zorlanmaya başlandı. Yola girme, kardeşlik, görgü, dara çekme, düşkünlük vb. uygulamalar sembolik hale dönüştü. Türkiye'de Sünni İslam ve Avrupa'da farklı Hristiyan çevrelerin etkisini daha çok hissetmeye başladılar. İbadetleri ve gelenekleri yeni koşullara uydurmak için ciddi bir çabaya gerek olduğu açık. Yeni çözüm önerileri farklı tartışmaları da gündeme taşıyor.  Bir yandan gelenekleri koruma isteği, öte yandan yaşamın kendisi Alevileri zorluyor.

- Bu kadar zengin bilgiyi bir araya getirmek zaman açısından değerlendirdiğimizde kısa sürede gerçekleşmemiştir. Kitabı hazırlamak ne kadar zamanınızı aldı?

Kitabı hazırlamam yaklaşık 13 yıl sürdü. Acele etmedim. Notlar aldım. Kaynakları karşılaştırdım. Güvendiğim insanlardan onay aldım.

- Peki hangi kaynaklardan yararlandınız?

Alevi Vakıflar Federasyonu’nun (AVF) Turna dergisi ve Tahtacılar Derneğinin Tahtacıların Sesi dergileri için Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlardan çok sayıda insanla görüşmüştüm. Yakın coğrafyada yaşayan inanç önderleri ile yaptığım görüşmelerden çok şey öğrendim ve bu görüşmelerin bir kısmını yayınladım. Ulaşabildiğim yazılı kaynaklardan yararlandım. Kendi deneyim ve sezgilerimi de harmanlayarak bu kitabı hazırladım. Kitapta konuları anlatırken özel görüşmelerden ve deyişlerden de yararlandım.

Bu kitabı yoğun inanç bombardımanı altındaki Aleviler ve siyasetin aracı haline gelmiş inançlardan bunalmış eğitimli insanlar okumalı. Kitabı okuyacak olanlar aslında Türkiye'nin geçmişinde oldukça güçlü bir aydınlanma düşüncesinin var olduğunu ve bastırıldığını görecekler.

- Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Doğan Bermek, Murat Sahin ve Nicolo Bucaria'nin cesaretlendirme ve katkıları olmasa bu kitap ortaya çıkamazdı. Kitabın diğer dillerde basılması için de görüşmeler sürüyor.

- Kitaba ulaşmak için ne yapmak gerekiyor?

Kitap ulaşılabilir olsun diye fiyatını düşük tuttum. Kitapla ilgili bilgilere kemalakgun.com sitesinden erişilebilir
img
“Bu internet sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Alevi Düşünce Ocağı’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”