İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM PAKETİ

ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI - ALEVİ PHİLOSOPHY CENTER

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM PAKETİ


NORFORB (Din veya İnanç Özgürlüğü Kuzey Ekümenik Ağı) bünyesinde yer alan Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu https://www.forb-learning.org/anasayfa.html  herkes için din veya inanç özgürlüğünün geliştirilmesi doğrultusunda çalışan, inanç temelli ve seküler birçok kuruluşla iş birliği içerisinde faaliyetler yürüten bir girişimdir.
Alevi Düşünce Ocağı FORB'nin Türkiye resmi temsilcisi ve üyesidir. 

Din veya İnanç Özgürlüğü hakkındaki temel öğrenme paketi 8 videodan oluşmaktadır.

1. Din veya inanç özgürlüğüne giriş                           2. Din veya inanca sahip olma ve bunu değiştirme hakkı     

 

3. Din veya inancı açıklama (uygulama) hakkı                        4. Baskı yasağı                                                                           5. Ayrımcılık yasağı                                                                   6. Ebeveynlerin ve çocukların hakları                                     7. Vicdani ret                                                                             

 

8. Din veya inanç özgürlüğüne yönelik sınırlamalar             

 
 

Zulmün üç farklı biçimi içerik analizine yönelik bir araç
 
Şiddet üçgeni - Durum analizi

Dine altı farklı mercekten bakış


 


İnsan hakları eğitimi için beş ilke 

img
“Bu internet sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Alevi Düşünce Ocağı’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”