Sadık Göksu’yu kaybettik

ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI - ALEVİ PHİLOSOPHY CENTER

Sadık Göksu’yu kaybettik

Felsefe araştırmacısı, yazar, esnaf örgütlenmesinin öncü isimlerden, Ahilik danışmanı Sadık Göksu hayata veda etti. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapan, aynı zamanda Ahilik’le ilgili onlarca araştırması bulunan Sadık Göksu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Birliği’nin Ahilik Danışmanlığı’na uzanan hayat çizgisinde fikirleri ve yaptığı çalışmalarla kurumun öne çıkan simalarından biri olmuştur.

‘İnsan düşünen canlıdır ve Ahilik; her şeyden önce, bir düşüncedir. İnsana özgü olan bu düşünce; evrensel ve genel geçer’dir der Sadık Göksu. Bu düşünceyle 2000 yılında yayımladığı, “Sokrat Ve Eflâtun’dan Günümüze Ahilik” adlı kitabında, Ahiliğin tarihini, Filozof Sokrates’e kadar götürmüştür. Kitaplarında yine, tüm yerellik iddialarına karşı, evrenselliği vurgulayarak; değerli isimlerden de örnekler sunmuştur.

SADIK GÖKSU KİMDİR?
Sokrat ve Eflâtundan Günümüze Ahilik, Kır­kambar (Ahilik Ansiklopedisi) adlı eserleri ile tanınan Sadık Göksu, 1932 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 1960-1970 yılları arasında Lisede Felsefe öğretmenliği yaptı. Çok yönlü bir araştırıcı olan Sadık Göksu, gün­lük gazetelerde yazılar yazdı ve bazı dergilerin yayımlanmasında görev aldı.

1974 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarında Halk­la İlişkiler Danışmanlığı yapan Göksu, tiyatro ile eğitim arasında önemli bir bağın oluşmasında rol oynadı. 1978 yılında İstanbul Belediyesi’nde ilk Esnaf Danışmanı oldu. 1980 yılında Kırşehir’de danışman sıfatıyla Ahilik törenlerine katıldı ve o tarihten itibaren Ahilik teşkilatıyla ilgili araş­tırmalar yapmaya başladı. 1984 yılında İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği bünyesinde kurulan Ahilik Kültürü Danışmanlığı’na atanan ve uzun yıllar bu görevi sürdüren Sadık Göksu, Ahi­likle ilgili pek çok sempozyum, kongre ve konfe­rans düzenledi.

Büyük ustanın eserleri:
Darbeler, Demirkıratlar ve 27 Mayıs, İstanbul 1999; Sokrat ve Eflâtundan Günümü­ze Ahilik, İstanbul 2010; Kıvılcımlı Yazılar, İs­tanbul 2010; Kırkambar (Ahilik Ansiklopedisi), İstanbul 2011.

Anılarım
Ahilik Tarih Öncesinde Başlar - Kırkambar Ahilik Ansiklopedisi
 
img
“Bu internet sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Alevi Düşünce Ocağı’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”