ADO ALMANAK - TR - 2020

page1image2683356864 page1image2683385568ADO 2020 YILLIK

2020 yılı boyunca ADO tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve yayınlara www.aleviocagi.org internet sayfamızdan ve https://www.facebook.com/groups/aleviocagi sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 • -  TEMEL HAKLAR ve ALEVİ SORUNLARI-AİHM KARARLARI PANELİ- 26 Ocak 2020 AİHM yargıçlarımızdan Büyükelçi Dr. Rıza Türmen, Anayasa profesörü ve CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve İnanç Özgürlüğü girişiminden Dr. Mine Yıldırım ile 26 Ocak 2020'de İstanbul'da gerçekleşen panelimizi düzenledik.http://aleviocagi.org/inanc-ozgurlugu-paneli

 • -  AİHM KARARLARI UYGULAMA KİTAPÇIĞI – Şubat 2020

  http://aleviocagi.org/aihm-kararlari-uygulama-kitapcigi

page1image2683480880

AİHM İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ İZLEME RAPORU – Ocak 2020 İnanç Özgürlükleri izleme raporlarının 1. sayısı Ocak, 2. sayısı ise Temmuz 2020'de Alevi Düşünce Ocağı ADO tarafından yayınlanmıştır.

http://aleviocagi.org/aihm-inanc-ozgurlukleri-izleme-raporlari

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarının Uygulanması El Kitabı, Avrupa Birliği

Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı kapsamında Uluslararası Hukukçular Birliği ve Kapasite

Geliştirme Derneği tarafından yürütülmekte olan “Adalete Erişim” projesi kapsamında Alevi

Düşünce Ocağı ADO tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayınlanmıştır.

1

 • -  EIN European Implementation Network (Avrupa AIHM Kararları Uygulama İzleme Ağı) - Şubat 2020
  ADO 20 Şubat 2020’de EIN AVRUPA İZLEM AĞI’na üye oldu.

 • -  CORONA sürecinde / ADO SOHBETLERİ – Mart-Eylül 2020 Dr. Zeynep Oktay Uslu ile Kaygusuz Abdal 22 Mart 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-kaygusuz-abdal

  Prof. Dr. Şükrü Aslan ile Türkiye Nüfus Politikaları – 25 Mart 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-turkiyenin-nufus-iskan-politikalari-ve-alevilik

  Doç. Dr. Hakan Yücel ile 2000’li yıllarda Gazi Mh. Gençliği – 27 Mart 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-2000li-yillarda-gazi-mahallesi-gencligi

  Dursun Gümüşoğlu ile Ebü'l Vefa – 29 Mart 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-ebul-vefa-ve-alevilik

  ANONİM, Gelenekler ve Cenaze Erkanı – 3 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-gelenekler-ve-cenaze-erkani

  ANONİM, Şir-i Bektaş Çelebi – Devriye 5 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-devriye-alevilikte-egitim-sorunlari

  ANONIM, Alevi Değerler Sistemi – 9 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-alevi-degerler-sistemi

  Hünkar Uğurlu Dede ile Kent Aleviliğinde Erkan ve İletişim – 17 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-kent-aleviliginde-erkanveiletisim

  Prof. Dr. Haşim Şahin ile 14 ve15. yy da Anadolu Dervişleri – 21 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-anadolu-dervisleri

  Yolcu Bilginç ile Tahtacılar – 23 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-tahtacilar-inanc-sistemi

  Dr. Erhan Kurtarır – Prof. Dr. A.N. Ökten ile Kent Cem evlerinde Anlam- Bağlam ilişkisi – 24 Nisan 2020 http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-kent-cemevleri-anlam-mekan-ilişkisi

  Tuncay Uslu Dede İle Seyit Battal Gazi Ocağı – 26 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-seyit-battal-gazi-ocagi

  Zeynel Şahan Dede ile Nurtepe Cemevi 29 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-nurtepe-cemevi-baskani-zeynal-sahan-dede

  Binali Doğan Dede İle Ana Dilde İbadet Ve Cenaze Erkanı – 30 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-ana-dilde-ibadet-ve-alevi-cenaze-erkani

 

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Dinler Arası İlişkiler Komitesi – Nisan 2020

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Dinler Arası İlişkiler Komitesi dünyayı saran salgın ortamında dua ve motivasyon etkinliği düzenledi. Alevi Düşünce Ocağı Başkanı Doğan Bermek de toplantıdaki konuşmasında, "Tüm insanların bir virüs karşısında eşit ve çaresiz kaldıkları bu günlerde yaratılıştan kardeş olduğumuz gerçeğinin daha iyi kavranacağını ümit ediyoruz." dedi.

http://aleviocagi.org/latin-katolik-kilisesi-dinler-arasi-iliskiler-komitesi-istanbul-toplantisi

2

İlknur Kaplan Medya Ve Alevi Hareketi – 1 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-medya-ve-alevi-hareketi

Elmas Arus İle Abdallar – 4 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-elmas-arus-ile-abdallar

Mehmet Demirtaş Dede İle Sücaattin Veli Ocağı – 6 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-sucaattin-veli-ocagi

Prof. Dr. Caner Işık İle Aleviliğin Ruhsal Boyutları – 7 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-aleviligin-ruhsal-boyutu

Ersan Arsever ile Aleviliğin Avrupa Serencamı – 8 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-ersan-arsever-ile-aleviligin-bati-avrupa-serencami

Hıdır Karadaş ile Gazi Cemevi – 10 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/gazicemevi-baskani-hidir-karadas

Serpil Soylu ile Hz. Ali Cemevi – 19 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-sultangazi-hzali-cemevi-baskani-serpilsoylu

Cafer Yeşil İle Elazığ- El-Cem Cemevi Vakfı – 20 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-cafer-yesil-elazig-elcem-kultur-vakfi

Ali Rıza Özkan ile Alevilik Üzerindeki İddialar – 21 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-alevilik-uzerine-iddialar

Y. Doç. Dr. Ali Çağlar Deniz ile El Yazmalarında Alevi Kültürel Mirası – 22 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-el-yazmalarinda-alevi-kulturel-mirasi-aramak

Naki Evsen Dede ile Sarısaltık Ocağı – 23 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-naki-evsen-dede-ile-sarisaltik-ocagi

Mustafa Tosun Dede ile Teslim Abdal Ocağı – 24 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-mustafa-tosun-dede-ile-teslim-abdal

Prof. Dr. Ali Yaman ile Avrupa Da Aleviler Ve Eğitim Sorunları – 25 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-avrupada-aleviler-egitim-sorunlarimiz

Hamza Kurnaz Dede İle Avrupa’ya Gelen Aleviler, İnanç ve İnanca Bakış – 26 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-hamza-kurnaz-dede-ile-avrupada-alevi-olmak

Selami Sarıtaş ile Kartal Cemevi Vakfı – 29 Mayıs 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-kartal-cemevi-vakfi-baskani-selami-saritas

Hüseyin Dedekargınoğlu ile Dede Garkın Ocağı – 2 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-dede-garkin-ocagi

Niyazi Buluter ile Gaziantep Abdallar Derneği – 4 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-niyazi-buluter-ile-abdallar

Dr. Ali Ulu ile Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı – 7 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-eskisehir-haci-bektasi-veli-vakfi-baskani-dr-ali-ulu

3

Ali Büyükşahan Dede ile Üryan Hızır Ocağı – 10 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-uryan-hizir-ocagi

Haydar Eren Dede İle Kureyşan Ocağı – 16 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/ado-sohbetleri-haydar-eren-dede-ile-kureysan-ocagi

Muharrem 2020- Kerbelâ Şehitleri – 20 Ağustos 2020

https://www.youtube.com/watch?v=BdarjUIpi34

Şanlıurfa KISAS Miraçlama ve Kırklar Cemi 2006 yılı – 14 Eylül 2020

https://www.youtube.com/watch?v=AD43UnE6HxA

 • -  ULUSLARARASI ABDALLAR ÇALIŞTAYI – Mayıs 2020

 • -  AHMET ÖZDEMİR ile ANADOLU AŞIKLARI – NisanHaziran 2020 Ahmet Özdemir ile Kaygusuz Abdal – 29 Mayıs 2020

  http://aleviocagi.org/anadolu-asiklari-kaygusuz-abdal

  Ahmet Özdemir ile Abdal Musa – 25 Mayıs 2020

  http://aleviocagi.org/anadolu-asiklari-abdal-musa

  Ahmet Özdemir ile Aşık Nesimi Çimen – 15 Mayıs 2020

  http://aleviocagi.org/asik-nesimi-cimen

  Ahmet Özdemir ile Aşık Veysel Şatıroğlu – 8 Mayıs 2020

  http://aleviocagi.org/asik-veysel-satiroglu

  Ahmet Özdemir ile Aşık Mahzunî Şerif – 6 Mayıs 2020

  http://aleviocagi.org/asik-mahzuni-serif

  Ahmet Özdemir ile Muhlis Akarsu – 1 Mayıs 2020

  http://aleviocagi.org/asik-muhlis-akarsu

  Ahmet Özdemir ile Aşık Kul Sabri – 26 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/asik-kul-sabri

  Ahmet Özdemir ile Tarsus'lu Aşık Sıdkî Baba – 23 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/tarsuslu-asik-sidk-baba

  Ahmet Özdemir ile Bayburt'lu Aşık Celalî Baba – 22 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/bayburtlu-asik-celal-baba

  Ahmet Özdemir ile Aşık Daimî – 19 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/asik-daimi

  Ahmet Özdemir ile Aşık Güzide Ana Kâtibî – 16 Nisan 2020

  http://aleviocagi.org/asik-guzide-ana-katibi


Türkiyeli ve Suriyeli Abdallar üzerine çalışan akademisyenler ile – STK çalışanlarını bir araya getiren Uluslararası Abdallar Çalıştayı, Covid-19 süreci yüzünden Zoom adlı online platformda yapılmıştır. Toplantıya Türkiyeli ve Suriyeli Abdallar ile Teber kökenli olması muhtemel olan Kıbrıslı Gurbetler üzerine çalışan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile akademisyenler katılmıştır.

http://aleviocagi.org/uluslararasi-abdallar-calistayi

4

Ahmet Özdemir ile Aşık Beyhanî – 15 Nisan 2020

http://aleviocagi.org/asik-beyhani

Ahmet Özdemir ile Aşık Kemter – 9 Nisan 2020

http://aleviocagi.org/asik-kemter

Ahmet Özdemir ile Aşık Devran Baba – 8 Nisan 2020

http://aleviocagi.org/asik-devran-baba

Ahmet Özdemir ile Aşık Seyyid Meftunî – 6 Nisan 2020

http://aleviocagi.org/asik-seyyid-meftuni

Ahmet Özdemir ile Aşık Veli – 6 Nisan 2020

http://aleviocagi.org/asik-veli

Ahmet Özdemir ile Aşık Deli Derviş Feryadî – 6 Nisan 2020

http://aleviocagi.org/deli-dervis-feryadi

Ahmet Özdemir ile Aşık Ferrahî – 5 Nisan 2020

http://aleviocagi.org/asik-ferrahi

Ahmet Özdemir ile Aşık Talibî Coşkun – 5 Nisan 2020

http://aleviocagi.org/asik-talibi-coskun

Ahmet Özdemir ile AŞIK RUHSATİ – 27 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/anadolu-asiklari-asik-ruhsati

Ahmet Özdemir ile AŞIK GEVHERİ – 19 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/anadolu-asiklari-asik-gevheri

Ahmet Özdemir ile AŞIK DERTLİ – 19 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/asik-dertli

Ahmet Özdemir ile AŞIK ÖMER – 10 Haziran

http://aleviocagi.org/anadolu-asiklari-asik-omer

Ahmet Özdemir ile AŞIK TURABÎ ALİ YANBOLULU – 9 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/asik-turab-ali-yanbolulu

Ahmet Özdemir ile DEDEMOĞLU – 8 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/asik-dedemoglu

 • -  AVRUPA KONSEYİ KARAR İZLEME PROSEDÜRLERİ – Haziran 2020 http://aleviocagi.org/avrupa-konseyi-karar-izleme-prosedurleri

 • -  2020 MADIMAK SÖYLEŞİLERİ – Haziran-Temmuz 2020 Prof. Dr. AYHAN KAYA ile MADIMAK SÖYLEŞİLERİ – 27 Haziran 2020

  http://aleviocagi.org/turkiyede-toplumsal-hareketlenmeler-ve-madimak

  Prof. Dr. ERSİN KALAYCIOĞLU ile MADIMAK SÖYLEŞİLERİ – 28 Haziran 2020

  http://aleviocagi.org/turkiyede-toplumsal-fay-hatlari-demokrasi-ve-cogulculuk

 Avrupa Konseyi sitesinde yayınlanan 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrasının Denetimi prosedürleri’ videosunu aşağıdaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz.
5

Prof. Dr. FUAT KEYMAN ile MADIMAK SÖYLEŞİLERİ – 26 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/madimak-ve-toplumsal-etkileri

Prof. Dr. İŞTAR GÖZAYDIN SAVAŞIR ile MADIMAK SÖYLEŞİLERİ – 25 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/alevi-katliamlari-hukuk-ve-temel-haklar

Gazeteci, Araştırmacı -Yazar KELİME ATA ile MADIMAK SÖYLEŞİLERİ – 26 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/alevi-toplumunun-siyasallasma-surecleri-ve-madimak

Dr. OZAN CAVDAR ile MADIMAK SÖYLEŞİLERİ – 29 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/toplumun-ve-yakinlarini-kaybedenlerin-belleginde-madimak

Prof. Dr. ŞÜKRÜ ASLAN ile MADIMAK SÖYLEŞİLERİ – 29 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/alevi-toplumunun-var-olma-surecinde-devlet-politikalarinin-etkisi

Doç. Dr. Hakan Yücel ile MADIMAK SÖYLEŞİLERİ – 2 Temmuz 2020

http://aleviocagi.org/siddet-olaylarinin-alevi-toplumu-uzerindeki-etkisi

DR. MEHMET ERTAN ile MADIMAK SÖYLEŞİLERİ – 28 Haziran 2020

http://aleviocagi.org/alevi-katliamlarinin-kolektif-hafiza-ve-siyasallasmadaki-etkileri

 • -  MADIMAK KATLİAMI 27. YILDÖNÜMÜ MEDYASCOPE SÖYLEŞİ – Temmuz 2020

  http://aleviocagi.org/madimak-katliami-27-yildonumu-medyascope-soylesi

 • -  AİHM RAPORLARI 2. YAYINLANDI- Temmuz 2020

  http://aleviocagi.org/uygulamada-aihm-kararlari-izleme-raporu-2-temmuz-2020

 • -  2020 KERBELÂ GÜNLÜĞÜ – Ağustos 2020

page6image1711742240

Medyascope’dan Gülçin Karabağ’ın konuğu Alevi Düşünce Ocağı (ADO) ve Anadolu Din ve İnançlar Platformu kurucularından Doğan Bermek ile 27. yıldönümünde Sivas Katliamını ve Alevi toplumunun eşit kimlik haklarına sahip olabilmek için yürüttüğü hukuki mücadelenin, Türkiye’de ve Avrupa’daki gelinen aşamasını ve son durumunu konuştu. AİHM kararları ve Alevi Davaları izleme raporu 2, Temmuz 2020'de Alevi Düşünce Ocağı ADO tarafından yayınlanmıştır.

İslam tarihinin en kanlı ve en yıkıcı olayı Kerbelâ Vakasında yaşanan olaylar günlere göre anlatılmıştır.
http://aleviocagi.org/2020-kerbela-gunlugu-muharrem-orucu

- İMAM HÜSEYİN’İN MEKKE-KERBELÂ YOLCULUĞU

İmam Hüseyin’in Hicrî 61, Miladi 680 yılında 6 Zilhiccede Mekke’den başlayıp 23 gün sonra 1 Muharrem günü KERBELÂ ’da kamp kurulması ile sonlanan uzun yolculuğunun günlere göre dökümleri yapıldı. http://aleviocagi.org/bulten/imam-huseyinin-mekke-kerbela-yolculugu.pdf

- “AİHM KARARLARI UYGULAMA İZLEME” REHBERİ- Ekim 2020

ADO’nun da üyesi olduğu EIN Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Uygulama İzleme Ağı tarafından hazırlana AİHM KARARLARI UYGULAMA İZLEME REHBERİ basıldı ve dağıtıldı.

http://aleviocagi.org/aihm-kararlari-uygulama-kitapcigi

6

- ERENLERİN DİLİNDEN

Alevi deyiş ve nefeslerinin değişik geleneksel tavır ve farklılıkları ile ve inanç-müzik ilişkisi içinde anlatılmaya çalışıldığı, sesli örnekler de içeren ALEVİ Müziği’ni çeşitli yönleri ile tanıtan bir çalışma yayınlandı.

http://aleviocagi.org/alevi-deyis-ve-nefesleri-sunumu-erenlerin-dilinden

ADİP ANADOLU DİN VE İNANÇLARI PLATFORMU

ADO, 2019 sonundan itibaren Anadolu’da yüzyıllardır yaşamı paylaştığımız inançlardan kuruluşlar ile birlikte “ADİP Anadolu Din ve İnançları Platformu” nun yaşama geçirilmesi için uğraş vermektedir. ADİP ile ilgili etkinliklerimiz ADİP web sitesi www.adipanadolu.org internet sayfalarımızdan izlenebilir.

ADO sizlere barış içinde yaşanacak, sağlıklı ve huzurlu yeni bir yıl diler.

İstiklal Caddesi. No 76. Kat 4/13. Beyoğlu – İstanbul 34435 +90 212 293 2230 www.aleviocagi.org mail@aleviocagi.org

- SALGIN SÜRECİNDE ALEVİ TOPLUMU SORUNLARI – Aralık 2020

Alevi Düşünce Ocağı (ADO) Başkanı ve Anadolu Din ve İnançları Platformu (ADİP) Genel Koordinatörü Doğan Bermek'in 12 Aralık 2020'de Medyascope'a verdiği ''Salgın sürecinde Alevi toplumunun iç dayanışması ve cem evlerindeki durum'' başlıklı röportajda ADO ve ADİP'in faaliyetleri de tanıtıldı.

http://aleviocagi.org/salgin-surecinde-alevi-toplumunun-ic-dayanismasi-ve-cemevlerindeki-durum