ADO Kasım - Aralık Tarihlerinde Katıldığı Toplantılar

  • 17 veya 19 Kasım tarihlerin de AYM 'ye üç federasyon ve ADO ortak başvuru yaptı.  

  • 20-23 Kasım tarihlerin de Arnavutluk TIRAN 'da Avrupa Birliği TACSO 3 projesi toplantısına katıldık.  

  • Ortak İdealler Derneği 'nin  29 Kasım da gerçekleşen toplantısına Doğan Bermek katılım sağladı.

  • ADO derneği olarak, 14 Aralık ALF Anna Lındh Vakfının toplantısına katıldık.

  • 17 Aralık  Uluslararası Alevi Federasyon Vakfı 'nın genel kuruluna internet ortamında katıldık.