ADO Sohbetleri liste/linkler

ADO SOHBETLERİ LİSTESİ VE LİNKLERİ

2022 ADO SOHBETLERİ / Bacılar serisi:

1. Hacıbektaş Dostluk ve Barış Ödülü Sahibi Sendikacı- Yazar - Kadın Özgürlükleri Savunucusu YAŞAR SEYMAN söyleşisi

2. S.S. Kahraman Kadınlar Kooperatifi Kurucu Başkanı KİBAR DAŞÇI ÖZDEMİR ile Sivil Toplum Yaşamı ve Toplumsal Eşitlik hakkında söyleşi

3. Hz. Ali Cemevi (İstanbul) kurucusu ve yöneticisi SERPİL SOYLU ile sohbet ettik Toplumumuzda Alevi kadın olmak, Alevi kurum yöneticisi olmak üzerine etraflıca konuştuk.

4. Abdallar, Romanlar, Domlar ve Lomlar'ın haklarının yılmaz savunucusu Sıfır Ayrımcılık Derneği kurucusu ve başkanı ELMAS ARUS bir abdal kadını olarak hangi engelleri nasıl aştığını, çalışmalarını nasıl yürüttüğünü anlattı.

(ULUSLARARASI ABDALLAR ÇALIŞTAYI)

(Prof. Dr. Cenk Güray’ın “EGE VE ORTA ANADOLUDA ABDALLIK GELENEĞİNİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN MÜZİK GELENEKLERİ VE MÜZİKAL ANALİZ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ” başlıklı makalesini paylaşıyoruz.)


2022 ADO SOHBETLERİ / Muharrem Söyleşileri

- Medyascope 1 Ağustos- Şükran Şençekiçer Muharrem Orucu Başlarken Cemevlerine Saldırı

- Nokta TV- Ezgi Yeşiltepe ile Cumhurbaşkanının Ankara’da Cemevi Ziyareti ve Cemevlerine Yapılan  Saldırılar

- Medyascope 9 Ağustos- Cumhurbaşkanının Ankara Hüseyin Gazi Cemevi Ziyareti ve Cemevlerine Yönelik Saldırılar


2021 ADO SOHBETLERİ
- Yunanistan’da ilk ruhsatlı cemevi: Fatma ve Mümin Pireli ile sohbet

- Trakya Alevileri ve Seyyit Ali Sultan Dergahı- Seyyit Ali Sultan Vakfı Koruma Heyeti Başkanı Ahmet Kara Hüseyinoğlu, Av. Ayşe Kara Hüseyinoğlu ve Derbent Cemevi’nin tamamlanmasında büyük katkıları olan Mümin Pireli Doğan Bermek’e değerlendirdi.

- İslam Tarihinde Büyük Kırılmalar: Gadir-i Hum’dan Mekke Kuşatmasına 
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç ve Bektaşi Babası Dursun Gümüşoğlu ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiye Aydın Çakmakkaya sazı ve sesi ile katkıda bulundu. (5 Eylül 2021, İstanbul – Burgazada)

 


2020 Corona Sohbetleri:
- Haydar Evren Dede ile Kureyşan Ocağı sohbeti
- Ali Büyükşahin Dede ile Üryan Hızır Ocağı söyleşisi

- Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
- Naki Evsen Dede ile Sarı Saltık Ocağı sohbeti
- Dede Garkın Ocağı
- Tuncay Uslu Dede ile Seyit Battal Gazi Ocağı
- Cafer Yeşil ile Elazığ "El-Cem Cem Kültür Vakfı" söyleşisi
- Sultangazi Hz. ALİ Cemevi Başkanı Serpil Soylu ile sohbet

- Zeynel Şahan Dede ile sohbet

- Gaziantep Abdallar Yardımlaşma Derneği Başkanı Niyazi Buluter ile ABDALLAR ile ilgili sorunları konuştuk
Elmas Arus ile Abdallar sohbeti

Tahtacılar İnanç Sistemi, Yaşam ve Örgütlenme

- Hamza Kurnaz Dede ile Avrupa’da Alevi Olmak
- Avrupa’da Aleviler- Eğitim Sorunlarımız

- Alevi Değerler Sistemi
- Şir-î Bektaş Çelebi'den bir devriye ve Alevilikte Eğitim Sorunları

- 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu Dervişleri- Prof.Dr. Haşim Şahin
- Erenlerin Dilinden Alevi Deyiş ve Nefesleri- Gelenekler ve Cenaze Erkanı
- Ebül Vefa ve Alevilik
- El Yazmalarında Alevi Kültürel Mirasını Aramak
- Aleviliğin Ruhsal Boyutu- Prof.Dr. Caner Işık
- Ana Dilde İbadet ve Alevi Cenaze Erkânı
- Ali Rıza Özkan ile Alevilik üzerine iddialar

- Çağlar Çabuk ile İnanç Özgürlükleri (Can TV) 
​​​​​​​
- Türkiye’nin Nüfus, İskan Politikaları ve Alevilik
​​​​​​​- Dr. Erhan Kurtarır ve Prof.Dr. Ayşe Nur Ökten ile kent cemevlerinde anlam- mekân ilişkisi üzerine bir söyleşi
- 2000’li yıllarda Gazi Mahallesi Gençliği ve Gençlik-Kurum İlişkileri: Doç. Dr. Hakan Yücel
- Medya ve Alevi Hareketi- İlknur Kaplan
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020 MADIMAK SÖYLEŞİLERİ
Alevi katliamlarında yitirdiğimiz canlarımızı rahmet ve saygı ile anıyoruz. Ülkemizin seçkin aydınları ile Alevi katliamları zincirinde MADIMAK ve çağdaş Alevi yapılanması konularında söyleştik. Katkıda bulunan değerli dostlara şükranlarımızı sunarız.

Türkiye’de Toplumsal Hareketlenmeler ve Madımak

https://www.youtube.com/watch?v=UIzdjtC4cMs&t=4s

Türkiye’ Toplumsal Fay Hatları, Demokrasi ve Çoğulculuk

https://www.youtube.com/watch?v=bDFjpc3Fa1A&t=4s

Madımak ve Toplumsal Etkileri

https://www.youtube.com/watch?v=MS7oDCt4wUc&t=6s

Şiddet Olaylarının Alevi Toplumu Üzerine Etkisi

https://www.youtube.com/watch?v=dOIQ6ZP_twg

Alevi Katliamları Hukuk ve Temel Haklar

https://www.youtube.com/watch?v=w2DtSJ3Q5Ww

Alevi Toplumunun Siyasallaşma Süreçleri ve Madımak

https://www.youtube.com/watch?v=NA7sPTfvEd8

Alevi Katliamlarının Kolektif Hafıza ve Siyasallaşmadaki Etkileri

https://www.youtube.com/watch?v=u-C4vWfGPJA

Toplumun ve Yakınlarını Kaybedenlerin Belleğinde Madımak

https://www.youtube.com/watch?v=K6ZYm9pK-AQ

Alevi Toplumunun Var olma Sürecine Devlet Politikalarının Etkisi

https://www.youtube.com/watch?v=Sv875jo3idc

Madımak Anı Defteri

https://www.youtube.com/watch?v=36iHnhLMSnc

Seyfi Oktay ile Madımak ve Sonrası Söyleşi-Doğan Bermek 1Temmuz 2017

https://www.youtube.com/watch?v=P7WNMhdGTrE

Madımak ve Alevi Dünyasında İzleri-Doğan Bermek 2 Temmuz 2017

https://www.youtube.com/watch?v=pIs7uWKir_s

CEM TV  2 Temmuz Özel Yayınında ülkemizin seçkin İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku uzmanı Prof.Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu'nun konuşmaları

https://www.youtube.com/watch?v=xFRRcjL151A
 


Urfa-Kısas Serisi

“Aşıklar Diyarı” olarak bilinen Kısas Köyü ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşık tarzı şiir geleneğini sürdüren ve kırk civarında saz şairinin yetiştiği, gönül ehli insanların yaşadığı bir beldemizdir. Köydeki aşıklar kendi deyişlerinin yanısıra usta malı da çalıp söylemektedirler.
Kısas Köyü ve Kısaslı Aşıklar


Kısas'ta Yaşamak : 2005-2007 arasında yürüttüğümüz KISAS KÜLTÜREL MİRAS çalışmalarında hazırlanmış olan KISAS'TA YAŞAMAK adlı belgesel.

Kısas Cemi 1

https://www.youtube.com/watch?v=71fciTADbek

Kısas Cemi 2

https://www.youtube.com/watch?v=wDdaLK2LK4k

Kısas Cemi 3

https://www.youtube.com/watch?v=x5AeXFERQDI
 


ADO Nevruz Sohbetleri 2019
- Hz. Ali ve velayet üzerine Ali Rıza Uğurlu Dede ile sohbet

- Hz. Ali Ve devlet adamı kimliği

- Hz Ali Ve inanç- Dursun Gümüşoğlu


ADO Hızır Günleri
- İnancımızda Hızır: Hızır orucu ve Hızır günlerinde konunun din bilimi ve günlük hayatımızdaki örgüsünü Mustafa Cemil Kılıç ile irdeledik (7 Şubat 2019)


- Dünya'da Hızır