AŞIK SEYYİD MEFTUNÎ

Değerli halk bilimci, gazeteci Ahmet Özdemir'in dilinden AŞIK SEYYİD MEFTUNÎ