Azınlık Vakıfları toplantısı düzenledik

Cemaat vakıfları, Cumhuriyet öncesinde Hristiyan ve Yahudi vatandaşlarının oluşturduğu hayır kurumlarıdır. Bu vakıflar da Alevi kurumlarına benzer hak mahrumiyetleri yaşadı, yaşamaya devam ediyor. Kurucu üyesi olduğumuz Anadolu Din ve İnançları Platformu ile birlikte bu vakıflarının 9 yıldır gerçekleşemeyen seçimlerini düzenleyen yeni yönetmeliğe dair bir değerlendirme toplantısı düzenledik. Toplantı bu vakıfların bügünkü durumlarını, sorunlarını dinlediğimiz bir kaynak oluşturdu. Azınlık cemaatlerine mensup hukukçu, akademisyen ve yöneticilerin katıldığı çevrim içi toplantıda genel olarak yönetmelikte muğlak ve anayasaya uygun olmayan, anti demokratik maddelerin yer aldığı, azınlık vakıflarının seçme ve seçilme gibi haklarının yönetmelikten öte anayasada kalıcı kanunlar ile düzenlenmesi gerektiği ortak görüşü öne çıktı.