Corona Sohbetleri 2020

- Alevi Değerler Sistemi
- Şir-î Bektaş Çelebi'den bir devriye ve Alevilikte Eğitim Sorunları
- 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu Dervişleri- Prof.Dr. Haşim Şahin
- Erenlerin Dilinden Alevi Deyiş ve Nefesleri- Gelenekler ve Cenaze Erkanı
- Ebül Vefa ve Alevilik
- El Yazmalarında Alevi Kültürel Mirasını Aramak
- Aleviliğin Ruhsal Boyutu- Prof.Dr. Caner Işık
- Ana Dilde İbadet ve Alevi Cenaze Erkânı
- Ali Rıza Özkan ile Alevilik üzerine iddialar
- Çağlar Çabuk ile İnanç Özgürlükleri (Can TV) 


- Haydar Evren Dede ile Kureyşan Ocağı sohbeti
- Ali Büyükşahin Dede ile Üryan Hızır Ocağı söyleşisi

- Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
- Naki Evsen Dede ile Sarı Saltık Ocağı sohbeti
- Dede Garkın Ocağı
- Tuncay Uslu Dede ile Seyit Battal Gazi Ocağı
- Cafer Yeşil ile Elazığ "El-Cem Cem Kültür Vakfı" söyleşisi
- Sultangazi Hz. Ali Cemevi Başkanı Serpil Soylu ile sohbet


- Zeynel Şahan Dede ile sohbet
- Gaziantep Abdallar Yardımlaşma Derneği Başkanı Niyazi Buluter ile ABDALLAR ile ilgili sorunları konuştuk
Elmas Arus ile Abdallar sohbeti

Tahtacılar İnanç Sistemi, Yaşam ve Örgütlenme


- Hamza Kurnaz Dede ile Avrupa’da Alevi Olmak
- Avrupa’da Aleviler- Eğitim Sorunlarımız


- Türkiye’nin Nüfus, İskan Politikaları ve Alevilik
- Dr. Erhan Kurtarır ve Prof.Dr. Ayşe Nur Ökten ile kent cemevlerinde anlam- mekân ilişkisi üzerine bir söyleşi
- 2000’li yıllarda Gazi Mahallesi Gençliği ve Gençlik-Kurum İlişkileri: Doç. Dr. Hakan Yücel
- Medya ve Alevi Hareketi- İlknur Kaplan

​​​​​​​​