İŞ BİRLİKLERİMİZ - ÜYELİKLERİMİZ

ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI DERNEĞİ (ADO) amaç ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası iş birlikleri sağlamakta, çalışmalarının bir bölümünü bu iş birlikleri ve karşılıklı destekler ile sürdürmektedir.

Üyesi olduğumuz kurum ve kuruluşlar;- Avrupa Uygulama Ağı (The European Implementation NetworkEIN), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tam ve zamanında uygulanmasını savunmak için Avrupa Konseyi bölgesindeki üyeler ve ortaklar- avukatlar, sivil toplum kuruluşları ve topluluklar- ile birlikte çalışır. Strasbourg'da bulunan EIN, Avrupa sivil toplum kuruluşları için bir merkez görevi görür ve Avrupa Konseyi yapıları ile etkileşimi kolaylaştırır.

 - Din veya İnanç Özgürlüğü Kuzey Ekümenik Ağı (NORFORB) bünyesinde yer alan Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu (FORB) Türkiye temsilci üyesiyiz.

 
- ADO Anadolu Din ve İnançları Platformu kurucu üyesidir. ADİP inanç özgürlüğü, inançlar arası iletişim ve iş birliği, kültürel miras savunuculuğu alanlarında faaliyet ve yayınlarını sürdürmektedir.

 
- Denge ve Denetleme Ağı (DDA), toplumun çeşitli kesimleri ile farklı siyasi görüşlerden ulusal ve yerel 300’e yakın sivil toplum örgütünün, yanı sıra on binlerce destekçiyle takipçinin, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için bir arada mücadele ettiği bir harekettir.

 AİHM Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi ‘nin Makedonya HARABATİ BABA ile ilgili kararlarının uygulanmasının takiplerini yapmak üzere Almanya’dan ABK Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü ve Ali Yolu, Cenevre Alevi Birlikleri ve Hacı Bektaş Kültür Derneği ile birlikte çalışmaktayız.