MADIMAK Kütüphanesi

- ADO Madımak Söyleşileri
Ülkemizin seçkin aydınları ile Alevi katliamları zincirinde MADIMAK ve çağdaş Alevi yapılanması konularında söyleştik. Katkıda bulunan değerli dostlara şükranlarımızı sunarız. 

Alevi katliamlarında yitirdiğimiz canlarımızı rahmet ve saygı ile anıyoruz.

- Türkiye’de Toplumsal Hareketlenmeler ve Madımak
Prof. Dr. Ayhan Kaya

- Türkiye’nin Toplumsal Fay Hatları, Demokrasi ve Çoğulculuk
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

- Madımak ve Toplumsal Etkileri
Prof. Dr. Fuat Keyman

-Şiddet Olaylarının Alevi Toplumu Üzerine Etkisi
Doç. Dr. Hakan Yücel

- Alevi Katliamları Hukuk ve Temel Haklar
Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır

- Alevi Toplumunun Siyasallaşma Süreçleri ve Madımak
Kelime Ata

- Alevi Katliamlarının Kolektif Hafıza ve Siyasallaşmadaki Etkileri
Dr. Mehmet Ertan

- Toplumun ve Yakınlarını Kaybedenlerin Belleğinde Madımak
Dr Ozan Çavdar

- Alevi Toplumunun Var olma Sürecine Devlet Politikalarının Etkisi
Prof. Dr. Şükrü Arslan


- Madımak ve Sonrası: Seyfi Oktay ile Söyleşi

- Madımak ve Alevi Dünyasında İzleri
MADIMAK katliamının 24. yılında katliamın Alevi dünyasındaki izlerini iki sosyolog ile değerlendiren bir söyleşi gerçekleştirdik. ADO Başkanı Doğan Bermek doktora tezi ÜMRANİYE olayları olan Doç.Dr. Şükrü Aslan ve doktora tezi ise GAZİ olayları olan Y.Doç.Dr. Hakan Yücel ile görüştü. (CEM TV)

- Prof.Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu'nun "Madımak" konuşmaları / 2 Temmuz 2017 Cem TV MADIMAK özel yayını