ADALETE ERİŞİM ÖĞRENİM PAKETİ

ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI - ALEVİ PHİLOSOPHY CENTER

ADALETE ERİŞİM ÖĞRENİM PAKETİ

Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu din veya inanç özgürlüğü hakkında bilgi edinmek, fikir yürütmek ve bu özgürlüğü herkes için geliştirmek amacıyla bireylere, topluluklara ve karar alma mercilerine yardımcı olacak kaynaklar sunuyor. FORB'nin ADALETE ERİŞİM video paketi hak ihlalleri karşısında yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde adalet sağlamak için neler yapabileceğinizi konu alan kısa videolardan oluşmaktadır.
Türkçe çeviri ve dublajları FORB, Alevi Düşünce Ocağı ve ADİP iş birliği ile hazırlanmıştır.
Hak ihlallerinden etkilenen veya insan hakları sistemini daha iyi kavramak isteyen kişi, topluluk veya kuruluşların bilgisine sunmaktayız.

1-Adalete erişim genel bakış


 


2-Yerel ve ulusay düzeyde adalete erişim

3-Küresel düzeyde adalete erişim

4-Adalete erişim - Evrensel periyodik inceleme


img
“Bu internet sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Alevi Düşünce Ocağı’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”