ADİP Bültenleri Yayında

ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI - ALEVİ PHİLOSOPHY CENTER

ADİP Bültenleri Yayında

ADİP BÜLTENİ'nin merkezinde Anadolu’nun tüm din ve inançlarının kutsal günlerini bir bütün halinde gördüğümüz ortak bir inanç takvimi yer alıyor. İnanç özgürlüğü alanında hak talepleri, akademik çalışmalar, etkinlikler gibi konu başlıkları da bültenimiz içerisinde yer alıyor. ADİP ekibi, araştırmacıları ve destekçileri tarafından 3 aylık periyotlar halinde hazırlanmakta ve yayınlanmakta olan ADİP bülteni Türkiye çapında kamu kurum ve kuruluşlarına, milletvekillerine, dini önderliklere, ilahiyat fakültelerine, ilgili sivil toplum örgütlerine ve basın mensuplarına ulaştırılmaktadır.

BÜLTEN 1

http://adipanadolu.org/bulten/bulten-1.pdf

BÜLTEN 2

http://adipanadolu.org/bulten/bulten-2.pdf

BÜLTEN 3

http://adipanadolu.org/bulten/bulten-3.pdf

BÜLTEN 4 

http://adipanadolu.org/bulten/adip-bulten-4.pdf

BÜLTEN 5 

http://adipanadolu.org/bulten/adip-bulten-5.pdf

img
“Bu internet sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Alevi Düşünce Ocağı’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”