Kurucu üyesi olduğumuz ADİP'in İzmir tanıtım toplantısı

ALEVİ DÜŞÜNCE OCAĞI - ALEVİ PHİLOSOPHY CENTER

Kurucu üyesi olduğumuz ADİP'in İzmir tanıtım toplantısı


“İnanç topluluklarının sorunları ortak, çözümleri için de ortak hareket etmenin yolunu arıyoruz”

ADİP İZMİR’DE TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

İnanç özgürlüğü üzerine çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Anadolu Din ve İnançları Platformu ülke çapındaki tanıtım toplantılarına İzmir’den başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği toplantı 29 Şubat Cumartesi günü Kültürpark hizmet binasında gerçekleşti. ADİP adına kurucu temsilcisi Doğan Bermek ve genel sekreter Sevan Ataoğlu’nun hazır bulunduğu toplantıya Alevi kanaat önderleri Hayati Doğan (Karşıyaka Belediye Meclisi Üyesi), Hıdır Kılınç (Dede), Nurettin Yılmaz (Cem Vakfı İzmir şubesi), Levanten cemaatini temsilen Con Aslan, Urla Rum Cemaati ve Metropolitliği Temsilcisi Tina Samoğlu, İzmir Rum Cemaati temsilcisi ve Konak Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi çalışanı Teodora Hacudi, Yüzleşme Atölyesi’nden Talat Ulusoy, İzmir Bahaileri temsilcisi Levent Bilgehan, Protestan Baptist Kiliseleri

Derneği adına Hürrem Karolin Çevik, Avrupa'daki Demokrasi Hareketi 2025 üyesi Nihat Zorlu ve Mine Topçu, İzmir Yahudi cemaatinden Eti Akyüz Levi ile izleyici olarak sosyolog Prof. Dr. Nuran Işık, yazar Bilge Öztoplu, çevirmen müzisyen Duru Örs katıldı.
Sevan Ataoğlu Anadolu Din ve İnançları Platformu’nun çalışmaları, etkinlikleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Doğan Bermek sunumunda Alevilerin örgütlenmesi ve hak taleplerinin yakın tarihini özetledi, ADİP’e kadar gelen süreci anlattı.
Toplantının değerlendirme bölümünde İzmir’de inanç topluluklarının ortak etkinliklerinden örnekler verildi, İzmir’den platforma katılım sağlayacak kurumların koordinasyonunu için bir temsilci belirlendi. ADİP Türkiye turuna farklı kültürlere ve inançlara ev sahipliği eden kentlerde gerçekleştireceği tanıtım toplantılarıyla devam edecek.
Türkiye’de din ve inanç çeşitliliğini daha zengin bir ortak yaşam oluşturabilmek için bir fırsat olarak değerlendirmek için kurulan ADİP farklı inançların ayrıştıkları değil ortaklaştıkları alanları tanımak ve özellikle kamu çalışanlarına, siyasetçilere, bürokratlara tanıtmayı hedefliyor. ADİP inanç özgürlüğü alanında sorunların da çözümlerini de ortak olduğu bilincini kamuoyunda yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ADİP Yöneticisi Doğan Bermek, dbermek@gmail.com
ADİP Genel Sekreteri Sevan Ataoğlu, sevanataoglu@gmail.com
ADİP Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya Sorumlusu Nesrin Göksungur, estare-nesrin@hotmail.com

img
“Bu internet sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Alevi Düşünce Ocağı’na aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”